T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi

OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

İLANDIR

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULUMUZA ÖĞRENCİ TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ VERMEK İSTEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN EVRAKLARLA BİRLİKTE EN GEÇ 14.09.2018 TARİHİNE KADAR OKUL YÖNETİMİNE BAŞVURMASI GEREKMEKTEDİR

 

MİHRAPLI ABDULKADİR CAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişiliklerde üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi

 

 

 

MİHRAPLI ABDULKADİR CAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.09.2018 - Güncelleme: 12.09.2018 22:24 - Görüntülenme: 147
  Beğen | 0  kişi beğendi